Kiedy warto udać się do notariusza?

Notariusz to specjalista upoważniony przez państwo do sporządzania oraz poświadczania rozmaitych dokumentów. Jego wynagrodzeniem jest tzw. taksa, której wysokość zależy głównie od rodzaju wykonanych czynności. Każda osoba pracująca w tym zawodzie zobowiązuje się do przestrzegania prawa, zachowywania obiektywnej bezstronności, a także dochowywania pełnej tajemnicy. Godna polecenia jest m.in. ta kancelaria notarialna z Gniezna: https://www.notariuszgniezno.com.

Nieoceniona pomoc osobom prywatnym i firmom

Do notariusza warto się udać przede wszystkim w sytuacji, gdy zachodzi konieczność sporządzenia aktu notarialnego,  np. przy sprzedaży nieruchomości, ustalaniu dziedziczenia bądź przekazywaniu darowizny. Poza tym omawiany specjalista zajmuje się tworzeniem protestów weksli, intercyz małżeńskich, poświadczeń dotyczących prawdziwości ręcznego podpisu, czeków, różnorodnych wypisów i odpisów, wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz zgodności kopii z oryginalnymi papierami. Dokumenty te mają na celu optymalne zabezpieczenie wszelkich praw i interesów klienta. Kancelarie notarialne pomagają również na co dzień w fuzjach przedsiębiorstw czy skomplikowanych sprawach z zakresu prawa handlowego i deweloperskiego. Jakby tego było mało, zajmują się przechowywaniem wartościowych przedmiotów (np. biżuterii), papierów giełdowych i pieniędzy w formie gotówki.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


16 − dwanaście =