Potrzeby Maslowa w miejscu pracy – co warto wiedzieć?

Co to jest?

Hierarchia potrzeb Maslowa to teoria ludzkiej motywacji i zachowania zaproponowana po raz pierwszy przez psychologa Abrahama H. Maslowa, który uszeregował ludzkie potrzeby od podstawowych fizjologicznych, takich jak jedzenie i woda, przez bezpieczeństwo i pewność, po poczucie własnej wartości, a następnie potrzeby wyższego rzędu oparte na osiągnięciu samorealizacji.

Jakie potrzeby są najważniejsze?

Hierarchia potrzeb Maslowa to hierarchiczny system klasyfikacji, który organizuje zachowanie człowieka wokół pięciu poziomów dobrostanu psychicznego.
Pierwszym poziomem w tym modelu są potrzeby fizjologiczne, czyli te rzeczy, których wszyscy ludzie potrzebują, aby przetrwać i które stanowią najniższy poziom jego hierarchii. Należą do nich: jedzenie, woda, powietrze, sen, ubranie i schronienie.

Kolejnym poziomem są potrzeby bezpieczeństwa, które obejmują ochronę przed zagrożeniami dla życia lub kończyny oraz potrzeby bezpieczeństwa, które dotyczą takich spraw jak stabilność zatrudnienia i bezpieczeństwo osobiste. Jeśli chcesz zwiększyć ich poziom, to koniecznie sprawdź stronę: https://www.flexee.eu/.
Trzeci poziom w tym modelu to potrzeby społeczne, takie jak przyjaźń i miłość.

Czwartym poziomem są potrzeby szacunku, takie jak szacunek i prestiż, do których ludzie dążą, ponieważ czują się dobrze sami ze sobą, kiedy je mają. Skrajnymi przykładami byłyby nienawiść lub ambicja, choć nie zawsze są one obecne u każdej osoby, nawet jeśli występują w pewnym momencie życia, kiedy osiągają szczytowe poziomy w hierarchii Maslowa.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


dziesięć − dziesięć =