Biuro rachunkowe – jakie oferuje usługi?

Dział księgowości jest kręgosłupem firmy. Jest odpowiedzialny za sprawozdawczość finansową, zgodność z przepisami podatkowymi i inne obowiązki, które utrzymują sprawne funkcjonowanie firmy. Biuro rachunkowe obsługuje również listę płac, która jest głównym obowiązkiem dla wielu firm.

Dział księgowy ma kilka obowiązków:

Sprawozdawczość finansowa 

Biuro rachunkowe zestawia dla kierownictwa i inwestorów raporty dotyczące działalności finansowej, takie jak rachunki zysków i strat, bilanse i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Raporty te są przygotowywane z wykorzystaniem ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (GAAP).

Zgodność z przepisami podatkowymi 

Biuro rachunkowe zapewnia terminowe wypełnianie zobowiązań podatkowych. Obejmuje to dokonywanie szacunkowych płatności podatkowych oraz składanie kwartalnych deklaracji podatkowych dotyczących płac w Urzędzie Skarbowym (IRS).

Zobowiązania 

Biuro rachunkowe przetwarza rachunki od sprzedawców i dostawców, zapewniając terminową płatność w należnych terminach. Proces ten obejmuje również utrzymywanie otwartego konta czekowego w celu pokrycia wydatków do czasu otrzymania płatności od klientów lub sprzedawców.

Należności 

Biuro rachunkowe śledzi niezapłacone faktury od klientów aż do momentu, gdy zostaną one w pełni zapłacone lub odpisane jako nieściągalne. W niektórych scenariuszach, należności mogą być sprzedawane zewnętrznym firmom windykacyjnym, jeśli staną się nieściągalne po 180 lub więcej dniach od daty faktury.

Jeśli chcesz skorzystać z tego typu możliwości, to koniecznie sprawdź stronę internetową: http://www.biuro-libro.pl/.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


szesnaście − dziewięć =