Jak wprowadzać w firmie nowe projekty i realizacje, które będą zgodne z oczekiwaniami klientów

Creative Web Designer planning application and developing template layout, framework for mobile phone. User experience (UX) concept.

Współcześnie większość firm wprowadza nowe produkty i usługi w zgodzie z założeniami user-centered design. Termin ten oznacza projektowanie skupione wokół człowieka i jego potrzeb. U podstawy takiego podejścia leżą badania i testy, przeprowadzane na każdym etapie powstawania nowej funkcjonalności. Elementy procesu projektowego powinny być dostosowane do potrzeb konkretnej firmy, o czym świadczą kroki podejmowane przez jednego z przedstawicieli na rynku – https://symetria.pl/realizacje/projektujemy/.

Jak i kiedy badać opinie użytkowników?

Należy najpierw znaleźć odpowiedź na pytania kim jest nasz klient, jakie są jego problemy i jak nasze usługi mogą je rozwiązać. Wiele firm wykorzystuje w tym celu tzw. persony, które wizualizują docelowego adresata produktu. Prawidłowo zrobione persony wynikają z badań z użytkownikami. Najczęściej stosowane metody to:

– ankiety;

– wywiady pogłębione;

– obserwacje użytkowników.

Gdy wiemy już co należy zaprojektować, następuje faza tworzenia prototypów. Do szybkich, początkowych realizacji wystarczą szkice. Na późniejszych etapach profesjonalni projektanci tworzą interaktywne makiety, wyglądające jak docelowy produkt. Bez względu na złożoność prototypu trafność założeń możemy przetestować dzięki tzw. testom użyteczności, na bieżąco wprowadzając poprawki. Jeśli właściwie dobierzemy grupę do badań, możemy być pewniejsi sukcesu naszego produktu!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


8 + dwanaście =