W jaki sposób legalnie poddać swój pojazd kasacji?

W pierwszej kolejności należy wybrać stację demontażu pojazdów i omówić warunki współpracy, w tym również cenę za złomowanie. Aby wykonać legalne złomowanie samochodu, należy udać się do auto skupu i dostarczyć odpowiedni zestaw dokumentów, w tym takie jak: dowód rejestracyjny, umowę kupna samochodu w przypadku gdy samochód nie został przerejestrowany, a w dokumentach znajduje się nazwisko byłego właściciela, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej jeśli auto zostało zarejestrowane na firmę, dowód osobisty właściciela, aktualne ubezpieczenie OC. Ponadto gdy właściciel lub współwłaściciel nie są obecni osobiście w punkcie kasacji samochodu, niezbędne są ich pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kasacji.

Jak pozbyć się legalnie starego pojazdu?

W następnym kroku właściciel pojazdu otrzymuje zaświadczenie o przyjęciu samochodu. Unieważnienie ulegają zarówno dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, jak i karta pojazdu. Później punkt kasacji wystawia właściwy protokół, który jest niezbędny do wyrejestrowania pojazdu i złożenia wypowiedzenia polisy OC. Z takimi dokumentami należy udać się do właściwego wydziału komunikacji, jak i ubezpieczyciela, aby dopełnić wszystkich formalności.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


12 − cztery =