Co może ratownik KPP?

Firmy szkoleniowe proponują coraz szerszy zakres usług. Szybko można się przekonać, że oferta edukacyjna jest bardzo zróżnicowana. Proponowane kursy obejmują rozmaite dziedziny, co umożliwia bezproblemowy wybór interesującego zagadnienia. Wiele szkoleń oferowanych jest także z myślą o rozwijaniu kompetencji w tzw. zawodach pomocowych. 

Dlaczego warto ukończyć kurs pierwszej pomocy?

Coraz większą popularnością cieszą się Kwalifikowane Kursy Pierwszej Pomocy. Co ważne – takimi szkoleniami są zainteresowani nie tylko pracownicy medyczni. W tym przypadku duże znaczenie ma szczegółowe zgłębienie tematyki, aby możliwe było zdanie egzaminu potwierdzającego tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. MED-LUK zapewnia zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu pierwszej pomocy. Dzięki takim uprawnieniom można wykonywać czynności związane z resuscytacją krążeniowo- oddechową, opatrywać rany oraz unieruchamiać zwichnięcia i złamania. Taka osoba może również podejmować czynności związane z hipotermią i hipertermią. Ratownik KPP może również zorganizować ewakuację osoby poszkodowanej z miejsca zdarzenia, szczególnie w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Dużym wsparciem dla poszkodowanego może być również udzielenie wsparcia psychicznego.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


17 − 15 =