Dlaczego wagi są tak istotne dla branży przemysłowej?

Kwestia potrzeby dokładnego i wiarygodnego pomiaru wagi jest na stałe obecna w każdej gałęzi przemysłu. Są obecne przy produkcji, kontroli, oraz dystrybucji towarów. Dlatego tak ważne jest stosowanie sprawdzonych konstrukcji, oferujących niezawodne użytkowanie przez okres czasu stawiając na renomowanych producentów. Ponadto warto zaznaczyć, że obowiązkowo przeprowadzana po wyprodukowaniu jest pierwsza legalizacja wag przez wykwalifikowaną kadrę specjalistycznego laboratorium metrologicznego z udziałem pracownika Urzędu Miar i wydawane jest odpowiednie poświadczenie na okres dwóch lat. Ponowne kontrole przeprowadza się w takich samych interwałach czasowych.

Sprawdzana jest pod kątem sprawności technicznej, a w przypadku stwierdzenia błędów pomiarowych przekraczających normę, przeprowadza się ponowną kalibrację. Jednymi z najlepiej obrazujących przykładów znaczenie precyzyjnego pomiaru jest branża medyczna przy produkcji środków farmaceutycznych oraz przy przeprowadzaniu badań laboratoryjnych.

Jak wygląda procedura nadawania uprawnień z zakresu metrologii?

W Polsce wydawaniem takich poświadczeń zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego oraz Transportowy Dozór Techniczny. Niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zależności od interesującego nas zagadnienia możemy uzyskać, zapisując się, na organizowane cyklicznie szkolenia metrologiczne i następnie przystępując do egzaminu państwowego. Po zdaniu możemy rozpocząć pracę przy obsłudze lub konserwacji specjalistycznych urządzeń pomiarowych.

 

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


3 × 5 =