Osuszacze powietrza – jakie jest ich wykorzystanie?

Osuszacze służą do usuwania wilgoci z powietrza. Mogą być wykorzystywane do wielu zastosowań, takich jak:

Usuwanie nadmiaru wilgoci z powietrza w domu lub biurze 

Jest to szczególnie przydatne tam, gdzie występuje wysoki poziom kondensacji z powodu niskich temperatur, np. w łazienkach i kuchniach.

Obniżenie poziomu wilgotności w pomieszczeniu o wilgotności względnej (RH) wyższej niż 60% pomaga zapobiegać rozwojowi pleśni na powierzchniach. Osuszacz powietrza może również pomóc w zmniejszeniu infestacji roztoczy i poprawić ogólną jakość powietrza. Ilość wilgoci, która może być usunięta z powietrza zależy od temperatury, w której działa; wyższe temperatury pozwolą na usunięcie większej ilości pary wodnej z każdego metra sześciennego powietrza przetwarzanego przez urządzenie.

Istnieją dwa główne typy osuszaczy

Osuszacze klimatyzacyjne : Te zazwyczaj wykorzystują chłodnictwo do chłodzenia i skraplania wody z powietrza. W tym celu potrzebują kompresora, wężownicy chłodniczej i wentylatora do cyrkulacji schłodzonego powietrza w pomieszczeniu.

Osuszacze ewaporacyjne: Wykorzystują one środki mechaniczne (takie jak wentylatory) do przeciągania gorącego, suchego powietrza zewnętrznego przez mokry materiał filtracyjny, który chłodzi i skrapla kropelki wody na nim do postaci ciekłej. Ciecz ta jest następnie zbierana w zbiorniku rezerwowym w celu późniejszego usunięcia.

Jeśli potrzebujesz wielu maszyn budowlanych Gorzów, jest miastem, w którym to zrealizujesz.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


dziesięć + pięć =