Galeria sztuki – co to za miejsce i jak działa?

Galerie sztuki są miejscem, gdzie sztuka jest wystawiana na sprzedaż. Zapewniają również miejsce dla artystów do wystawiania swoich prac, czasami przyjmując zlecenia od kupujących lub sprzedając prace samodzielnie.

Jak działa galeria sztuki?

Artyści zgłaszają swoje prace do rozpatrzenia przez pracowników lub członków zarządu galerii. Kurator (lub członek zarządu) wybiera to, co uważa za najlepsze, a następnie pokazuje je na wystawie lub podczas wydarzenia. Zwykle towarzyszy temu katalog z informacjami o artyście (artystach), ich pracach i informacjami kontaktowymi, jeśli chcesz kupić jedną z ich prac lub zlecić im wykonanie czegoś nowego.

Galerie sztuki są zazwyczaj przedsiębiorstwami prywatnymi, ale niektóre instytucje publiczne i organizacje non-profit również prowadzą galerie sztuki w ramach swojej misji. Termin „galeria” może odnosić się do przestrzeni, w której sztuka jest wyświetlana, która może być prowadzona przez profesjonalną organizację artystyczną lub firmę; lub może również odnosić się do zakładu, który oferuje wynajem przestrzeni na prywatne pokazy przez wystawców komercyjnych lub niekomercyjnych.

Dealerzy sztuki

Dealerzy sztuki często uczestniczą w aukcjach sztuki i innych rynkach sztuki w celu utrzymania swoich zapasów dzieł i zwiększenia widoczności dzieł swoich artystów na rynku. Dealerzy sztuki są również odpowiedzialni za sprzedaż, kupno i wystawianie dzieł sztuki. Termin „dealer” nie jest synonimem terminu „dom aukcyjny”; wiele domów aukcyjnych nie zajmuje się bezpośrednio handlem dziełami sztuki, lecz raczej sprzedaje dzieła na zlecenie artystów, kolekcjonerów lub galerii.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


2 × jeden =